Geprinte wapens?

Neil van Es - 3D printspecialist

Tja, het zat eraan te komen

De media staan er bol van: criminelen kunnen makkelijk aan wapens komen door ze zelf te produceren. Met een 3D-printer.

De tekeningen waarmee je wapens kunt printen zijn er te over op het internet. De politie maakt zich grote zorgen omdat ze steeds vaker geprinte pistolen tegenkomen bij huiszoekingen. Ze wil daarom het verspreiden van de hiervoor benodigde tekeningen strafbaar stellen. Want met 3D-printen zijn ook wapens goedkoop en makkelijk te produceren. En dus wil de politie heel graag kennis vergaren over de techniek.

We werden benaderd door een televisieprogramma om onze visie te geven op deze ontwikkeling. Neil gaf voor de camera een uitleg over de mogelijkheden van 3D-printen en hoe die voor deze toepassing kunnen worden ingezet.

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz gaf al te kennen maatregelen in Europees verband te willen bespreken. „Een 3D-wapen hebben is verboden. Politie en justitie hebben gesignaleerd dat dit steeds breder verspreid lijkt te worden en dat die blauwdrukken ook verspreid lijken te worden.” De vrees is dat niet alleen criminelen, maar ook extremisten zo zelf hun wapens kunnen gaan printen. De Nationale Politie besprak gisteren dit onderwerp op een internationale conferentie waar ze onder meer in gesprek gingen met de producenten en softwareontwikkelaars van de 3D-printers over mogelijkheden om de handel in geprinte wapens te stoppen. De politie hoopt op een technische oplossing waarbij de printers automatisch blauwdrukken voor wapens weigeren.

In 2021 werden er alleen al in Nederland in veertien gevallen zelfgemaakte wapens gevonden. Volgens een woordvoerder van de politie laten deze getallen een trend zien. En ook ontdekte de politie een ‘printerfarm’ met negen 3D-printers die wapens maakten.

Voor zover bekend werd het eerste geprinte wapen in 2013 gemaakt. In een paar dagen tijd werd het ontwerp maar liefst honderdduizend keer van internet gedownload, voordat het ontwerp offline werd gehaald door de Amerikaanse autoriteiten. De ontwerper ging in beroep en – hoe kan het ook anders in het land waar het recht op wapenbezit in de grondwet staat – werd in het gelijk gesteld door het Amerikaanse gerechtshof, waarna hij zijn blauwdruk weer kon verspreiden.