Voedselveiligheid – Wetgevingen en Normen

We houden het kort, beloofd!

De voedingsmiddelenindustrie is een van de grootste en meest dynamische sectoren ter wereld. Van productie, verwerking, verpakking en distributie van voedselproducten: de sector heeft grote impact op ons dagelijks leven.
Als je in die sector werkt, wil je natuurlijk voldoen aan je wettelijke verplichtingen – maar je wilt al helemaal voorkomen dat je producten levert die een besmetting kunnen veroorzaken.
Niet gek dus dat certificering en normen een grote rol spelen in de voedselindustrie.

Welke wetgevingen zijn er, en wat houden ze in?
Hieronder lees je vier van de – voor de machinebouw meest voorkomende – wetgevingen.

FDA
De U.S. Food and Drug Administration (FDA) is een federale instantie in de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor het reguleren en controleren van de veiligheid en effectiviteit van voedsel, medicijnen, medische apparaten, cosmetica en tabaksproducten.
De FDA bestaat om consumenten te beschermen tegen onveilige of schadelijke producten en om ervoor te zorgen dat producten die op de markt worden gebracht aan bepaalde normen voldoen voordat ze worden verkocht of gebruikt.
Bijvoorbeeld door het beoordelen van de grondstoffen waarmee, onderdelen en materialen die in contact komen met voedsel, geproduceerd worden.

De materialen die veilig zijn bevonden voor voedselcontact worden beschreven in titel 21 : delen 170 tot en met 199 van de FDA-regelgeving.
De volgende materialen benoemd:
✅Kunststoffen
✅Papier en karton
✅Polymeren 
✅Additieven
✅Kleefstoffen
Bedrijven kunnen ook nieuwe materialen laten registreren, dit gebeurt in het Food Contact Notifaction (FCN) programma.
Hierin staat onder andere hoe er om dient te gaan met een migratietest en een toxicologisch rapport.

Voor Europa gelden weer andere standaarden en wetgevingen:

EC1935/2004
De EC1935/2004 is cruciale Europese wetgeving voor materialen en onderdelen bedoeld voor contact met voedsel.
Ook deze wetgeving richt zich op het beschermen van de consument tegen besmetting of andere schadelijke overdracht via onderdelen die in contact komen met voedsel.
Naast het beoordelen van de grondstoffen en materialen, duiken ze in de gebruikte productiemethode en proces. Komt er een processtap bij? Dan moet het materiaal opnieuw getest worden!
Deze limieten die worden aangehouden zorgen ervoor dat materialen hun componenten niet overbrengen in hoeveelheden die:
❌De gezondheid in gevaar brengen.
❌De samenstelling van het voedsel veranderen
❌Leiden tot een verslechtering van de organoleptisch werking (bv. geur, structuur of smaak)

Dit wordt in kaart gebracht aan de hand van migratietesten.
Er zijn verschillende procescondities en simulanten waarmee getest kan worden. Die dienen zoveel mogelijk overeen te komen met de omstandigheden waarin een onderdeel uiteindelijk gebruikt wordt. De omgeving van een verpakkingslijn of bakkerij lijn verschillen natuurlijk.
Komen de testcondities niet overeenkomen met de toepassing? Dan blijft er een restrisico en zijn de onderdelen mogelijk niet veilig voor de machine of het proces waar ze in gebruikt worden.

Er geldt nog een andere Europese wetgeving omtrent onderdelen, machines of lijnen in de voedingsmiddelenindustrie:

Good Manufacturing Practice (GMP)
EC2023/2006, beter bekend als ‘Good Manufacturing Practice’, is ook van toepassing op materialen of onderdelen die in contact komen met voedsel.
Ook de grondstoffen en het elke stap in het productieproces wordt onder de loep genomen, bij GMP worden er ook andere factoren bekeken:
✅ Personeel – Trainingen, persoonlijke hygiëne, rollen en verantwoordelijkheid
✅ Terrein – Veiligheid, hygiënisch en beschermd tegen kruisbesmetting
✅ Machines – Plaatsing, calibratie, risico verlagend en consequentie bevorderend
✅ Procedures – Kritieke situaties, consistent en up to date bij personeel.

Het bewijs dat er volgens de Europese wetgeving wordt gewerkt?

Declaration of Conformity (DoC)
Dit is een verplicht bestand dat door de fabrikant wordt ondertekend om te verklaren dat de producten/onderdelen voldoen aan de EU-eisen.
Door de DoC te tekenen neemt de leverancier de volledige verantwoordelijkheid voor de conformiteit van de producten/onderdelen met de EU-wetgeving van toepassing.
Een belangrijke verklaring dus! De verklaring bestaat over het algemeen uit de volgende informatie:
⬜ Volledige bedrijfsnaam en adres van de leverancier
⬜ Het serienummer, model of een andere vorm van indicatie voor het product
⬜ Een statement voor verantwoordelijkheid nemen door de leverancier
⬜ Middelen om traceerbaarheid mogelijk te maken
⬜ De wetgeving waaraan het product voldoet
⬜ Naam, datum en handtekening

Wil je eens sparren? Stuur dan een mailtje naar info@partsondemand.eu met je model of order.
Geef bewust aan dat het om voedselcontact onderdeel gaat en wij beoordelen mee!