Privacy policy

Hoe we omgaan met jouw gegevens

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij je er op attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met je te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Ben je een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij jouw gegevens om je een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor je te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met je vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Leverancier en klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Ben je een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn jouw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om je te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij je te kunnen plaatsen, jouw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met je te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Je bent niet verplicht om ons jouw persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

DOORGIFTE AAN DERDEN

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar jouw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Jouw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden jouw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

DIRECT MARKETING

Als je regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door je opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om je in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en je hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van jouw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij je een reclamemailing sturen, hebt je de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. Bent je eenmalig klant bij ons, dan zullen wij je alleen reclameberichten toesturen als je ons daar vooraf jouw toestemming voor hebt gegeven.

Als je ons toestemming hebt gegeven, zullen wij de door jouw opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestande en nieuwe producten en diensten en je hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij een reclamemailing sturen, hebt je de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

Indien je een offerte bij ons hebt opgevraagd maar je geen klant bij ons bent geworden, zullen wij jouw gegevens zonder einddatum bewaren. Ook indien wij een offerte van je hebben ontvangen, maar wij geen klant van je zijn geworden, zullen we jouw persoonsgegevens zonder einddatum bewaren. Wij hebben bij het bewaren van jouw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het terug kunnen vinden van de uitgebrachte offertes om offertes opnieuw uit te brengen en verkooprapportages te kunnen opstellen. Ben je wel klant bij ons geworden of wij bij jou, dan zullen wij jouw persoonsgegevens zonder einddatum met een minimum van tien jaar bewaren. Na afloop van de tien jaar zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren tenzij je verzoekt jouw persoonsgegevens te verwijderen.

JOUW RECHTEN

Je hebt het recht om ons te vragen om jouw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van jouw persoonsgegevens of het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van jouw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om jouw rechten te kunnen uitoefenen kun je zich wenden tot: Parts On Demand B.V., afd. Certification & Conformity, Schaverijstraat 9D, 3534AS Utrecht (tel: 085 4444 200). Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen.