Altijd creatief

We houden van bouwen

Bij veel bedrijven die hip (willen) zijn, hoor je wel: work hard, play hard. Tja, of ze daarmee bedoelen dat ze met behulp van LEGO je bedrijfsprocessen onder de loep neemt? Wij denken van niet.

Maar LEGO is meer dan kinderspeelgoed. Misschien heb je er wel eens van gehoord, LEGO Serious Play. Een manier om in een workshop serieus naar één of meerdere onderwerpen binnen je bedrijf te kijken. Om letterlijk te komen tot een creatieve oplossing of aanpak. En dan staan onze oren gespitst.

Maarten van der Boon verzorgt dat soort workshops. We kwamen hem al eerder tegen in ons netwerk via STEM IMC en met de groei die onze organisatie doormaakt, vonden we het tijd worden om Maarten eens te vragen of hij ons kon helpen. En dat kon ie. En hij wilde het ook nog. Nou scheelt het dat Maarten zich een ‘gecertificeerd facilitator’ van LEGO® SERIOUS PLAY® mag noemen. Dat betekent dat hij ‘op unieke wijze een gestructureerde aanpak combineert met spel en storytelling’.

“Elke workshop is weer spannend” zegt Maarten. “Iedere workshop vraagt een specifieke voorbereiding op de vraagstukken die er zijn. Op basis daarvan kies je de best passende bouwformule waarmee je het beste naar antwoorden toewerkt.”

“Ik vond het mooi hoe gedurende de workshop de collega’s steeds opener naar elkaar werden. Ze aan durfden te geven wat voor hen de kern van het bedrijf is en waar het in de samenwerking of klantgerichtheid beter kon. De Deense steentjes faciliteren verbinding met en tot elkaar. Wat tijdens het bouwen, delen en reflecteren gebeurt in de groep – eerst onbewust en later meer bewust, is evengoed zo belangrijk als de uitkomst, betekenis en inzichten van alle bouwwerken.”

Een dag stevig bouwen bracht Parts on Demand een mooi inzicht: een in 3D uitgebouwd businessmodelcanvas. Een goed vertrekpunt om verder met elkaar aan de slag te gaan, (op)gebouwd uit onderling gedeelde beelden. Maarten: “Juist dát vind ik zo sterk aan deze methode. Het maakt iedereen aan tafel gelijk. Elkaars inbreng en zienswijze is even belangrijk in het proces.”

“Een uniek gegeven is dat iedere deelnemer aan bod komt om zijn of haar bijdrage voor het voetlicht te brengen. Dat heeft te maken met een van de principes van de methode, namelijk dat iedere belanghebbende een bijdrage aan de oplossing kan leveren. Als facilitators hebben we daarvoor 7 verschillende technieken tot onze beschikking waarbij op individueel, groeps- of bedrijfsniveau een oplossing dichterbij wordt gebracht.”

De start van het proces is ‘bouw je frustratie’. Het startpunt voor een unieke aanpak met een verrassend resultaat.